?>

Burgemeester Guido De Padt vraagt toegang tot info Buitenlandse Zaken, teneinde burgers die in buitenlandse risicozones verblijven beter te monitoren

Toenmalig vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders lanceerde in juli 2015 de nieuwe registratiewebsite ‘Travellers Online’ van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
Via travellersonline.diplomatie.be (externe link) kunnen Belgen makkelijk en kosteloos aan Buitenlandse Zaken laten weten dat ze op reis vertrekken.

Op de site vullen ze hun reis- en persoonsgegevens en gegevens van een contactpersoon in België in.

Gebeurt in het land van de bestemming een crisis dan kan Buitenlandse Zaken indien nodig in contact komen met de landgenoten.

Teneinde proactief te kunnen omgaan met burgers die vanuit risicozones terug naar België komen, is het voor de lokale besturen interessant te weten hoeveel eigen inwoners er naar het buitenland zijn vertrokken. En wanneer deze zouden terugkeren.

Dit zou ons toelaten zicht te hebben op de middelen die mogelijks moeten worden ingezet of in paraatheid worden gehouden, wanneer er een nieuwe uitbraak zou losbarsten in bepaalde vakantiegebieden.

De crisissituaties zouden op die manier beter en sneller kunnen voorspeld en gemonitord worden.

Tevens zou best sterk moeten worden aanbevolen dat iedereen die naar het buitenland vertrekt (ook met de wagen), dit zou melden aan Buitenlandse Zaken.

Sharing is caring!

Instagram