ANN STEVENS LEGT DE EED AF ALS LID VAN HET Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Ann Stevens heeft op 18 december de eed afgelegd als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), waar zij zal zetelen voor Open VLD Geraardsbergen. Zij volgt daarbij Stefaan Premereur op die omwille van professionele redenen ontslag heeft genomen. Wij danken Stefaan Premereur voor zijn inzet en wensen Stevens Ann veel succes bij deze nieuwe uitdaging!

Sharing is caring!