?>

Sociale correcties in kader van invoering diftar-systeem goedgekeurd

De gemeenteraad heeft de sociale correcties in het kader van de invoering van diftar-systeem goedgekeurd. “Hiermee komen we aan enkele doelgroepen tegemoet”, luidt het.

Met de start van het diftar-systeem op 5 april worden de gele huisvuilzakken vervangen door grijze restcontainers en verdwijnen de GFT-stickers. Zowel het GFT-afval als de restfractie worden vanaf dan aangeboden in een gechipte container. Bij het leegmaken van de container wordt gewogen hoeveel kilo afval erin zit. Bewoners betalen dus per kilo afval en dit via hun persoonlijke afvalrekening bij ILvA.  

Om aan enkele doelgroepen tegemoet te komen, keurde de gemeenteraad een aantal sociale correcties goed. “Een gezin met kinderen tot twee jaar ontvangt jaarlijks 25 euro per kind. Dit bedrag wordt automatisch bijgeschreven op de afvalrekening van het gezin. Elke erkende kinderopvang krijgt jaarlijks 25 euro per ingevulde opvangplaats. Ook dit bedrag wordt automatisch op de afvalrekening van de opvang geplaatst. Personen met een medische aandoening die veel afval veroorzaakt, hebben jaarlijks recht op 75 euro. Zij moeten deze tegemoetkoming eenmalig aanvragen met een medisch attest”, laat het stadsbestuur weten.

De tegemoetkoming zal reeds in 2021 uitgekeerd worden. In de tweede helft van 2021 wordt een werkgroep opgericht die de sociale correcties zal evalueren en eventueel bijsturen. De verwachte kost voor de huidige sociale correcties in de Geraardsbergse begroting is geraamd op 31.500 euro.

Sharing is caring!

Instagram