?>

Trajectcontrole Groteweg Overboelare: Open VLD opgetogen over beslissing minister Lydia Peeters (Open VLD)

De verkeerssituatie en vooral de overdreven snelheid, zijn al meerdere decennia lang een doorn in het oog van de inwoners van Overboelare in het algemeen en de aangelanden van de Groteweg  in het bijzonder.

Talrijk zijn de klachten die er regelmatig bij het stadsbestuur terechtkomen, maar in deze is het Vlaamse Gewest dat de touwtjes in handen heeft.

De stedelijke politie houdt  regelmatig snelheidscontroles, maar het nut ervan op langere termijn wordt soms in vraag gesteld.

Bij het aantreden (oktober 2019) van Lydia Peeeters (Open VLD) als minister van openbare werken en mobiliteit, trok de Open VLD-fractie bij monde van gemeenteraadslid Stephan De Prez – zelf geboren en getogen in Overboelare – opnieuw aan de bel en vroeg hij dat er trajectcontrole zou komen over het ganse tracé van de Groteweg. De minister beloofde er werk van te maken en liet vandaag het volgde weten: “Ik kan u hierbij melden dat ik budget vrijmaak om deze installatie te realiseren. Het is het streven deze trajectcontrole -in beide richtingen- in 2021 te plaatsen.”

Trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Trajectcontrole werkt met nummerplaatherkenning (ANPR). Als je met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, dan stuurt het systeem de gegevens door naar de Federale Politie. Daarnaast kan de installatie ook geseinde wagens detecteren. 

Stephan De Prez (Open VLD): “We zijn heel tevreden met deze beslissing van de minister. Dit wegsegment is voor zowel stad als politie van hoge prioriteit om uit te rusten met trajectcontrole. Het aanliggende fietspad aan weerszijden van de rijweg is smal en wordt vaak ingenomen door kruisend vrachtverkeer. Daarenboven is de gevoelsmatige snelheid voor de omwonenden hoog door het groot aantal vrachtverkeer en de smalle berm tussen de huizen en de rijweg.”

Sharing is caring!

Instagram