Mandatarissen

Guido De Padt

Burgemeester

Bevoegdheden: Algemeen beleid, veiligheids- & drugsbeleid, politie, brandweer, financiën en begroting, organisatie en personeel, bestrijding wateroverlast.

Kristin Vangeyte

Tweede schepen

Bevoegdheden: Ouderenbeleid en eenzaamheid, mantelzorg, dienstencentrum, assistentiewoningen, dagcentrum, burgerparticipatie, dorpsraden, integratie, gelijke kansen en vrijwilligerswerk.

Véronique Fontaine

Vierde schepen

Bevoegdheden: Sport, economie & tewerkstelling, ruimtelijke ordening & stedenbouw, landbouw.

Ann Panis

Vijfde schepen

Bevoegdheden: Cultuur, toerisme, erfgoed, middenstand.

Martine Duwyn

Zesde schepen

Bevoegdheden: Duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn, burgerzaken.

Sarah De Backer

Gemeenteraadslid

.

Rurik Van Landuyt

Gemeenteraadslid

.

Godelieve Dauw

Gemeenteraadslid

.

Stephan De Prez

Fractieleider & Gemeenteraadslid

.

Manu De Backer

Gemeenteraadslid

.

Jimmy Colman Villamayor

Gemeenteraadslid

.

Reza Mohammadi

Gemeenteraadslid

.

Bram De Pril

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

.

Saskia Monseur

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

.

Ann Stevens

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

.