?>

Gevleugelde zebrapaden voor een veiliger verkeer in Geraardsbergen

15 december 2020 – Op de gemeenteraad pleitte gemeenteraadslid en fractieleider Stephan De Prez (open-VLD) voor de aanleg van gevleugelde zebrapaden. Die zijn een stuk langer dan normale oversteekplaatsen en blijken niet alleen nuttig in zone 30 maar ook op wegen waar men iets sneller rijdt. Daarom stelt De Prez voor om de aanleg van gevleugelde zebrapaden ook uit te breiden naar zone 50. Stephan De Prez: “Gevleugelde zebrapaden verhogen heel sterk de zichtbaarheid waardoor ongevallen met zwakke weggebruikers in veel gevallen vermeden kunnen worden. Zo vinden jaarlijks ruim 50 dodehoekongevallen plaats al dan niet met dodelijke afloop. De aanleg van een simpel gevleugeld zebrapad haalt dit cijfer sterk naar beneden. Chauffeurs remmen immers veel sneller af en hebben een beter overzicht op de oversteekplaats.”

Gevleugelde zebrapaden, waarvan de strepen een stuk langer zijn tegen de rijrichting in, blijken een verschil te maken in het aantal ongevallen.

Momenteel wordt dit type zebrapad al toegepast in schoolomgevingen en op andere wegen met een maximum snelheid van 30km per uur.

Proefprojecten van VIAS, het Kenniscentrum voor verkeersveiligheid, bewijzen dat er ook minder conflicten voorkomen wanneer men dergelijke zebrapaden aanlegt op 2×2-wegen met een snelheidslimiet van 50km/u. Voertuigen stoppen gemiddeld iets meer dan 3 meter vroeger en verlenen ook sneller voorrang.

Verkeersbord B22/B23

Gemeenteraadslid Stephan De Prez deed op de gemeenteraad van 06 oktober 2020 volgende interpellatie rond invoering van het verkeersbord B22/B23.

“Onze Vlaamse minister voor mobiliteit maakt het mogelijk om het verkeersbord ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’ (B22/B23) nu ook officieel uit te rollen langs de Vlaamse gewestwegen, daar waar het reeds mogelijk was op gemeentewegen. De verkeersborden B22/B23, die fietsers in bepaalde omstandigheden toelaten rechtsaf te slaan of rechtdoor te rijden bij het rode en oranje licht, hebben voorrang op de verkeerslichten. Deze afwijking op de algemene voorrangsregel waarbij werkende verkeerslichten steeds primeren op voorrangsborden, is opgenomen in de wegcode.

Als lokaal bestuur kunnen we dus bij het Agentschap Wegen en Verkeer vragen om dit verkeersbord te plaatsen op de plaatsen waar de mogelijkheid zich aanbiedt.

In Geraardsbergen komen vier plaatsen in zicht waar verkeerslichten op gewestwegen geplaatst zijn. Ik zou aan ons lokaal bestuur dan ook willen vragen om na te gaan waar zulke verkeersborden kunnen geplaatst worden, natuurlijk met inachtneming dat we de veiligheid voor de fietsers kunnen garanderen, want laat het duidelijk wezen dat niet elke situatie voor dit verkeersbord in aanmerking komt.”

Instagram