?>

Welkom op onze nieuwe website!

2020 zullen we ongetwijfeld herinneren als het jaar waarin het dodelijke COVID-19 virus ons stevig in zijn greep hield, wereldwijd en zonder compassie. Het ontnam klanten en jobs, gezellig samenzijn en festivals, kansen en vrijheden.

Maar het was ook het jaar waarin solidariteit op de voorgrond trad, het jaar van vrijwilligers, zorgverleners en van zelfstandigen die zichzelf dienden te heruitvinden.

Vandaag is het meer dan ooit belangrijk om te weten wat leeft bij de Geraardsbergenaars, daarom willen wij nog meer inzetten op de interactie met jullie.

Zo hebben we het concept van onze Burgerkrant, die eerstdaags in jouw brievenbus valt, omgegooid.

Deze draait nu volledig om hoe jullie, de inwoners van Geraardsbergen, deze coronacrisis beleven vanuit jullie specifieke situatie. Daarom hebben wij 12 burgers uit alle lagen van de bevolking, uit verschillende leeftijdscategorieën, verschillende beroepssituaties geïnterviewd. Aan elk van de thema’s die voorkomen in deze interviews, hebben we de acties gekoppeld die onze burgemeester, schepenen en mandatarissen in deze hebben ondernomen.

De integrale interviews kunnen jullie hier op de website terugvinden. Kom hier ook meer te weten over onze mandatarissen en bestuursleden, over politieke thema’s, over onze ‘tips & tricks’ over actuele thema’s, persberichten en toekomstige evenementen.

Ook in onze dagelijkse werking willen we nog meer betrokken zijn bij wat leeft bij de burgers. Daarom ontvangen we graag jouw suggesties, constructieve opmerkingen en vragen, .. En we verwelkomen jou uiteraard ook graag als nieuw lid.

Bezorg ons jullie vragen, suggesties of aanvraag lidmaatschap via info@openvldgeraardsbergen.be

Wij blijven ons inzetten voor de groei en bloei van onze stad, een warme stad waar het goed wonen is. We zijn klaar om de toekomstige uitdagingen zoals veiligheid, economische groei, huisvesting, uitstraling, kinderarmoede, eenzaamheid, gezondheidszorg e.a. aan te pakken.

Het voltallige bestuur wenst jou en jouw familie prettige feestdagen en een gezond en hoopvol 2021!

Geniet van de eindejaarsperiode, zorg voor elkaar en denk aan onze lokale handelaars voor jullie kerstinkopen. Samen slaan we er ons doorheen!

Saskia Monseur
Voorzitter Open VLD Geraardsbergen

Instagram