?>

Trajectcontrole Groteweg Overboelare: Open VLD opgetogen over beslissing minister Lydia Peeters (Open VLD)

De verkeerssituatie en vooral de overdreven snelheid, zijn al meerdere decennia lang een doorn in het oog van de inwoners van Overboelare in het algemeen en de aangelanden van de Groteweg  in het bijzonder.

Talrijk zijn de klachten die er regelmatig bij het stadsbestuur terechtkomen, maar in deze is het Vlaamse Gewest dat de touwtjes in handen heeft.

De stedelijke politie houdt  regelmatig snelheidscontroles, maar het nut ervan op langere termijn wordt soms in vraag gesteld.

Bij het aantreden (oktober 2019) van Lydia Peeeters (Open VLD) als minister van openbare werken en mobiliteit, trok de Open VLD-fractie bij monde van gemeenteraadslid Stephan De Prez – zelf geboren en getogen in Overboelare – opnieuw aan de bel en vroeg hij dat er trajectcontrole zou komen over het ganse tracé van de Groteweg. De minister beloofde er werk van te maken en liet vandaag het volgde weten: “Ik kan u hierbij melden dat ik budget vrijmaak om deze installatie te realiseren. Het is het streven deze trajectcontrole -in beide richtingen- in 2021 te plaatsen.”

Trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Trajectcontrole werkt met nummerplaatherkenning (ANPR). Als je met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, dan stuurt het systeem de gegevens door naar de Federale Politie. Daarnaast kan de installatie ook geseinde wagens detecteren. 

Stephan De Prez (Open VLD): “We zijn heel tevreden met deze beslissing van de minister. Dit wegsegment is voor zowel stad als politie van hoge prioriteit om uit te rusten met trajectcontrole. Het aanliggende fietspad aan weerszijden van de rijweg is smal en wordt vaak ingenomen door kruisend vrachtverkeer. Daarenboven is de gevoelsmatige snelheid voor de omwonenden hoog door het groot aantal vrachtverkeer en de smalle berm tussen de huizen en de rijweg.”

Gevleugelde zebrapaden voor een veiliger verkeer in Geraardsbergen

15 december 2020 – Op de gemeenteraad pleitte gemeenteraadslid en fractieleider Stephan De Prez (open-VLD) voor de aanleg van gevleugelde zebrapaden. Die zijn een stuk langer dan normale oversteekplaatsen en blijken niet alleen nuttig in zone 30 maar ook op wegen waar men iets sneller rijdt. Daarom stelt De Prez voor om de aanleg van gevleugelde zebrapaden ook uit te breiden naar zone 50. Stephan De Prez: “Gevleugelde zebrapaden verhogen heel sterk de zichtbaarheid waardoor ongevallen met zwakke weggebruikers in veel gevallen vermeden kunnen worden. Zo vinden jaarlijks ruim 50 dodehoekongevallen plaats al dan niet met dodelijke afloop. De aanleg van een simpel gevleugeld zebrapad haalt dit cijfer sterk naar beneden. Chauffeurs remmen immers veel sneller af en hebben een beter overzicht op de oversteekplaats.”

Gevleugelde zebrapaden, waarvan de strepen een stuk langer zijn tegen de rijrichting in, blijken een verschil te maken in het aantal ongevallen.

Momenteel wordt dit type zebrapad al toegepast in schoolomgevingen en op andere wegen met een maximum snelheid van 30km per uur.

Proefprojecten van VIAS, het Kenniscentrum voor verkeersveiligheid, bewijzen dat er ook minder conflicten voorkomen wanneer men dergelijke zebrapaden aanlegt op 2×2-wegen met een snelheidslimiet van 50km/u. Voertuigen stoppen gemiddeld iets meer dan 3 meter vroeger en verlenen ook sneller voorrang.

Verkeersbord B22/B23

Gemeenteraadslid Stephan De Prez deed op de gemeenteraad van 06 oktober 2020 volgende interpellatie rond invoering van het verkeersbord B22/B23.

“Onze Vlaamse minister voor mobiliteit maakt het mogelijk om het verkeersbord ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’ (B22/B23) nu ook officieel uit te rollen langs de Vlaamse gewestwegen, daar waar het reeds mogelijk was op gemeentewegen. De verkeersborden B22/B23, die fietsers in bepaalde omstandigheden toelaten rechtsaf te slaan of rechtdoor te rijden bij het rode en oranje licht, hebben voorrang op de verkeerslichten. Deze afwijking op de algemene voorrangsregel waarbij werkende verkeerslichten steeds primeren op voorrangsborden, is opgenomen in de wegcode.

Als lokaal bestuur kunnen we dus bij het Agentschap Wegen en Verkeer vragen om dit verkeersbord te plaatsen op de plaatsen waar de mogelijkheid zich aanbiedt.

In Geraardsbergen komen vier plaatsen in zicht waar verkeerslichten op gewestwegen geplaatst zijn. Ik zou aan ons lokaal bestuur dan ook willen vragen om na te gaan waar zulke verkeersborden kunnen geplaatst worden, natuurlijk met inachtneming dat we de veiligheid voor de fietsers kunnen garanderen, want laat het duidelijk wezen dat niet elke situatie voor dit verkeersbord in aanmerking komt.”

Instagram