?>

Gevleugelde zebrapaden voor een veiliger verkeer in Geraardsbergen

15 december 2020 – Op de gemeenteraad pleitte gemeenteraadslid en fractieleider Stephan De Prez (open-VLD) voor de aanleg van gevleugelde zebrapaden. Die zijn een stuk langer dan normale oversteekplaatsen en blijken niet alleen nuttig in zone 30 maar ook op wegen waar men iets sneller rijdt. Daarom stelt De Prez voor om de aanleg van gevleugelde zebrapaden ook uit te breiden naar zone 50. Stephan De Prez: “Gevleugelde zebrapaden verhogen heel sterk de zichtbaarheid waardoor ongevallen met zwakke weggebruikers in veel gevallen vermeden kunnen worden. Zo vinden jaarlijks ruim 50 dodehoekongevallen plaats al dan niet met dodelijke afloop. De aanleg van een simpel gevleugeld zebrapad haalt dit cijfer sterk naar beneden. Chauffeurs remmen immers veel sneller af en hebben een beter overzicht op de oversteekplaats.”

Gevleugelde zebrapaden, waarvan de strepen een stuk langer zijn tegen de rijrichting in, blijken een verschil te maken in het aantal ongevallen.

Momenteel wordt dit type zebrapad al toegepast in schoolomgevingen en op andere wegen met een maximum snelheid van 30km per uur.

Proefprojecten van VIAS, het Kenniscentrum voor verkeersveiligheid, bewijzen dat er ook minder conflicten voorkomen wanneer men dergelijke zebrapaden aanlegt op 2×2-wegen met een snelheidslimiet van 50km/u. Voertuigen stoppen gemiddeld iets meer dan 3 meter vroeger en verlenen ook sneller voorrang.

Instagram