?>

Verkeersbord B22/B23

Gemeenteraadslid Stephan De Prez deed op de gemeenteraad van 06 oktober 2020 volgende interpellatie rond invoering van het verkeersbord B22/B23.

“Onze Vlaamse minister voor mobiliteit maakt het mogelijk om het verkeersbord ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’ (B22/B23) nu ook officieel uit te rollen langs de Vlaamse gewestwegen, daar waar het reeds mogelijk was op gemeentewegen. De verkeersborden B22/B23, die fietsers in bepaalde omstandigheden toelaten rechtsaf te slaan of rechtdoor te rijden bij het rode en oranje licht, hebben voorrang op de verkeerslichten. Deze afwijking op de algemene voorrangsregel waarbij werkende verkeerslichten steeds primeren op voorrangsborden, is opgenomen in de wegcode.

Als lokaal bestuur kunnen we dus bij het Agentschap Wegen en Verkeer vragen om dit verkeersbord te plaatsen op de plaatsen waar de mogelijkheid zich aanbiedt.

In Geraardsbergen komen vier plaatsen in zicht waar verkeerslichten op gewestwegen geplaatst zijn. Ik zou aan ons lokaal bestuur dan ook willen vragen om na te gaan waar zulke verkeersborden kunnen geplaatst worden, natuurlijk met inachtneming dat we de veiligheid voor de fietsers kunnen garanderen, want laat het duidelijk wezen dat niet elke situatie voor dit verkeersbord in aanmerking komt.”

Instagram